Språkcentrum meänkieli

Här kan du läsa om Isofs arbete med att inrätta språkcentrum för meänkieli.

Illustration som visar ett naturlandskap i bakgrunden och två händer som håller i en planta med en pratbubbla där det står meänkieli.

Isof har i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för det nationella minoritetsspråket meänkieli. Språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla meänkieli – så att språket kan leva vidare i Sverige.

På den här sidan kan du läsa om arbetets framfart, på olika sätt delta i arbetet samt läsa nyheter och nyhetsbrev med information om vad som hänt och vad som kommer att hända i språkcentrumarbetet. Klicka på "Other languages" ovanför sidans rubrik så kan du välja att läsa sidans innehåll på meänkieli.

Styrgrupp för meänkieli

Nu är tillsättningen av ledamöterna till styrgrupperna klar. Styrgrupperna ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Jobba på språkcentrum för meänkieli

Under våren 2022 söker vi många nya medarbetare som vill vara med och främja språken och utveckla verksamheten vid våra nationella språkcentrum. På vår webbsida Jobba på språkcentrum kan du läsa mer om aktuella och kommande tjänster!

Nyhetsbrev

Isof publicerar nyhetsbrev om språkcentruminförandet en gång i månaden. Alla nyhetsbrev publiceras här på språkcentrumsidorna och du kan även välja att prenumerera på dem så får du en notifiering i din mejlkorg varje gång ett nytt nyhetsbrev har publicerats.

Om du vill veta mer om språkcentrumuppdraget finns en huvudsida där vi samlar övergripande information om Isofs arbete med att inrätta nationella språkcentrum.