• Huvudmeny

Språkvård i världen

Språkrådet samarbetar med språkvårdsorgan i andra länder.

Det finns språkvårdsorgan i många länder världen över. Relativt få länder har dock den nordiska modellen med en särskild statlig institution som har språkvård som en av sina viktigaste uppgifter. Ofta är det en akademi, ett ordboksinstitut eller en institution med uppgift att sprida språket utomlands som också fått en språkvårdande roll.

Språkrådet deltar i ett omfattande nordiskt språksamarbete. Därutöver deltar vi i det europeiska språkorganet Efnil (European federation of national institutions for language).

Läs mer om internationell språkvård

Under rubriken Språkorganisationer hittar du länkar till några organ i andra europeiska länder, liksom till några europeiska samarbetsorganisationer.

Under rubriken Världens språk kan du läsa mer om världens alla språk och få länkar till mer information.

Uppdaterad 25 april 2014

Efnil

European federation of national institutions for language