• Huvudmeny

Språkvård i Norden

Det nordiska språksamarbetet ska främja nordisk språkförståelse och stärka den nordiska språkgemenskapen.

De nordiska språken har stora likheter med varandra vilket gör att vi, med lite träning och anpassning, kan förstå varandra väl.
De nordiska språken består dels av de gamla besläktade skandinaviska språken, dels av finsk-ugriska språk som finska och samiska, och dels av nyare invandrarspråk. Dessutom finns det nordiska teckenspråk som har nära anknytning till varandra.

Det finns språkvårdsorgan runt om i Norden som liknar Språkrådet. Förutom att varje organisation har till uppgift att erbjuda hjälp i språkfrågor och stödja språket (eller språken) i varje land, ska man också arbeta för nordisk språkgemenskap och nordiskt språksamarbete. Det finns ett särskilt nätverksarbete för det, Nätverket för språknämnderna i Norden. Teckenspråken har ett eget nätverk, Nordiska teckenspråksnätverketlänk till annan webbplats.

Nordiska ministerrådet stöder detta arbete. Dessutom finns Föreningen Nordenlänk till annan webbplats, som sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna.

Syftet med nordiskt språksamarbete

Syftet med det nordiska språksamarbetet är att främja internordisk språkförståelse och språkbehärskning, stärka den nordiska språkgemenskapen och kunskapen om språken i Norden, främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden och stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden.

De nordiska länderna har inte bara en gemensam historia. Norden har sedan länge en gemensam arbetsmarknad och även omfattande företagskontakter över gränserna. Många av våra större företag har verksamhet i flera nordiska länder, och många ungdomar studerar i något annat nordiskt land. I det samarbetet betyder den nordiska språkförståelsen oerhört mycket.

Uppdaterad 15 oktober 2020

Språk i Norden

Läs senaste årgången av de nordiska språknämndernas gemensamma publikation Språk i Nordenlänk till annan webbplats (2020)