• Huvudmeny

Olika sorters språkvård

Det finns olika typer av språkvård som rör olika områden av arbetet med språket.

Språkvalsplanering

Språkvalsplanering (även kallat statusvård) gäller förhållandet mellan olika språk i ett samhälle. Vilket eller vilka språk ska vara officiella språk för myndigheter? Vilka språk ska ha ställning som minoritetsspråk? Hur ser man till att vissa verksamheter inte blir helt engelskspråkiga? Språkvalsplanering innefattar ofta språkpolitiskt arbete.

Ord- och grammatikvård

Ord- och grammatikvård (även kallat korpusvård) rör stavning, ordböjning, grammatik och ordval. Att göra ordböcker, ordlistor och skrivregelsamlingar är en viktig del av arbetet.

Tal- och textvård

Tal- och textvård innebär att ge råd och mönster för särskilda texttyper eller samtalssituationer. Uppgifterna kan till exempel handla om hur man strukturerar rapporter, mottagaranpassar perspektivet i myndighetsbrev, lägger upp utvecklingssamtal eller leder arbetsmöten så att alla kommer till tals.

Uppdaterad 25 april 2014