• Huvudmeny

Frågelådan

 

 

Fråga:
Är riksdagsledamot mer könsneutralt än riksdagsman?


Svar:

Vi rekommenderar enhetsbeteckningen riksdagsledamot, för att många uppfattar den som mer könsneutral. 

Om man tvärtom vill specificera kön rekommenderar vi manlig eller kvinnlig riksdagsledamot. Av alternativen riksdagskvinna och riksdagsman är riksdagskvinna mer entydigt könsspecifikt än riksdagsman, som kan vara tvetydigt mellan 'manlig riksdagsledamot' och 'riksdagsledamot'. 

Läs mer om olika argument i diskussionen om könsneutrala beteckningar här.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej

Kommentarer:


    
Uppdaterad 20 november 2019