• Huvudmeny

Frågelådan

 

 

Här hittar du Språkrådets rekommendationer i språkriktighetsfrågor och svar på vanliga frågor om svenska ord, konstruktioner och skrivregler. Om Frågelådan inte fungerar följ denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga:

Kan ett substantiv ha både n- och t-genus?

Svar:

Det vanligaste är att ett substantiv har ett visst genus. Men en del substantiv kan ha både n-genus och t-genus, exempelvis en/ett poäng och en/ett test. Det kallas ibland vacklande genus.

Ofta finns det mönster för variationen:

Substantiv som betecknar ämnen och liknande, men som man också kan få portionsvis, kan ibland ha t-genus för ämnet och n-genus för portionen. Ofta används ett öl när man talar om vätskan som ett ämne, men en öl när man talar om ’en portion öl’, ’ett glas öl’. Ett annat exempel är en/ett kaffe.

Kemiska ämnen kan ofta ha n- eller t-genus: en/ett aceton, en/ett vaselin, en/ett sulfit.

Vissa substantiv har ett genus i fackspråk och ett annat i allmänspråk. Ibland kan också de två genusen signalera delvis olika betydelse i fackspråk och allmänspråk. En borr betyder i allmänspråk hela borrmaskinen, medan ett borr (som ofta inte används i allmänspråk) avser borrstiftet, inte borrmaskinen.

Vilket genus ett substantiv får kan också i vissa fall variera regionalt. Exempel på substantiv som varierar i olika dialekter är en/ett mos, en/ett paraply.

Förkortningar kan ibland ha båda genusen, ett från det bakomliggande ordet och ett för själva förkortningen, till exempel en/ett pm.

Minnesregler för vilket genus ett ord tillhör kan du läsa om här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej     
Uppdaterad 12 oktober 2020