• Huvudmeny

Böcker för språkhjälp

Här finns tips om tryckta ordböcker och handböcker som ger svar på språkfrågor inom olika områden.

Allmänna skrivråd

Af Geijerstam, Åsa och Nyström Höög, Catharina m.fl. (2010). Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Ehrenberg-Sundin, Barbro och Lundin, Kerstin m.fl. (2017). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Norstedts juridik.

Forsberg, Jenny (2016). Tydliga texter – snabba skrivtips och skrivråd. Studentlitteratur.

Garlén, Claes och Sundberg, Gunlög (2012). Handbok i svenska som andraspråk. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Jarrick, Arne och Josephson, Olle (1996). Från tanke till text – en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur.

Rösare, Sara & Mattsson, Anki (2017). Uppdrag: textgranskning. En bok om att förbättra andras texter. Prodicta förlag.

Språkrådet (2014), Myndigheternas skrivregler. Norstedts Juridik.

Språkrådet (2017), Svenska skrivregler. Liber.

Strömquist, Siv (2019). Skrivboken – skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups.

Avstavning och förkortningar

Skrivregler för svenska och engelska från TNC (2004). Tekniska nomenklaturcentralens publikationer nr 100.

Språkrådet (2014), Myndigheternas skrivregler. Norstedts Juridik.

Språkrådet (2017), Svenska skrivregler. Liber.

Svenblad, Ralf (2003). Norstedts förkortningsordbok. Norstedts.

Svenskt avstavningslexikon (1989). Tryckeriförlaget.

Böjning av ord

Bonniers svenska ordbok. 10 utg. (2010). Bonniers.

Natur och Kulturs stora svenska ordbok (2006).

NE:s svenska ordbok (2010). Nationalencyklopedin.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

Svensk skolordlista (2010). Nationalencyklopedin.

Interpunktion

Dahl, Alva (2016). Interpunktion. Om skiljetecken och textens nyanser. Morfem.

Punkt, komma, frågetecken: skrivregler för skolan utgivna av svenska språknämnden (1993). Almqvist & Wiksell.

Språkrådet (2017), Svenska skrivregler. Liber.

Strömquist, Siv (2019). Skiljeteckensboken. Morfem.

Prepositionsval

Montan, Per & Rosenqvist, Håkan (2013). Prepositionsboken. Liber.

Språkrådet (2003), Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Nationalencyklopedin.

Stavning

Svensk skolordlista (2010). Nationalencyklopedin.

Svenska Akademiens ordlista. 14 uppl. (2015). Norstedts.

Engelskt inflytande på svenskan

Edlund, Lars-Erik och Hene, Birgitta (2004). Lånord i svenskan – om språkförändringar i tid och rum. Norstedts.

Kristiansen, Tore och Vikør, Lars S. red. (2006). Nordiske språkhaldingar: ei meiningsmåling. Novus förlag.

Seltén, Bo (2004). Ny svengelsk ordbok. Studentlitteratur. Finns endast att köpa som e-bok.

Svartvik, Jan och Svartvik, Rickard (2007). Handbok i engelska från A till Ö. Norstedts.

Svartvik, Jan (2005). Engelska – Öspråk, världsspråk, trendspråk. Norstedts.

Etymologi – ords ursprung

Bergman, Bo (2007). Ordens ursprung. Wahlström & Widstrand.

Bergman, Gösta (2005). Ord med historia. Prisma.

Hellsing, Birgitta m.fl. (2005). Bevingat. Bonniers.

Hellquist, Olof (1980). Svensk etymologisk ordbok. 3 utg. Gleerups.

SAOB – Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1898–). Gleerups.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

Olausson, Peter (2010). Nya ord med historia. Ordalaget bokförlag.

Wessén, Elias (2004). Våra ord: kortfattad etymologisk ordbok: berättelser om ordens historia. Norstedts.

Fasta idiomatiska uttryck, ordspråk och talesätt

Blank, Yvonne; Johansson, Ingrid och Martinsson, Yvonne (2004). Stora ordspråksboken – svenska, engelska, tyska, franska och spanska ordspråk och talesätt. Norstedts.

Hellsing, Birgitta m.fl. (2005). Bevingat. Bonniers.

Holm, Pelle (1989). Bevingade ord. Bonniers.

Jansson, Ulf (2006). Svenska ordspråk, uttryck och talesätt. Liber.

Johansson, Kerstin (2016). Svenska uttryck och deras ursprung. Ordalaget bokförlag.

Luthman, Hans (2006). Svenska idiom – 4 500 vardagsuttryck. Folkuniversitets förlag.

Språkrådet (2003), Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Nationalencyklopedin.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

Grammatik

Ballardini, Kerstin, Stjärnlöf, Åke och Viberg, Åke (1999). Mål: svensk grammatik på svenska. Natur och kultur.

Bolander, Maria (2012). Funktionell svensk grammatik. Liber.

Dahl, Östen (2003). Grammatik. Studentlitteratur.

Holm, Britta och Nylund, Elizabeth (1993). Deskriptiv svensk grammatik. Liber.

Hultman, Tor G. (2010). Svenska Akademiens språklära. Norstedts.

Hydén, Annica & Rundqvist, Camilla (2015). Svensk grammatik. Studentlitteratur.

Josefsson, Gunlög (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Studentlitteratur.

Josefsson, Gunlög och Lundin, Katarina (2018), Nycklar till grammatik. Studentlitteratur.

Källström, Roger (2012). Svenska i kontrast. Studentlitteratur.

Lundin, Katarina (2014). Tala om språk: grammatik för lärarstuderande. Studentlitteratur.

Lövestam, Sara (2014). Grejen med verb. Piratförlaget.

Lövestam, Sara (2017). Grejen med substantiv och pronomen. Piratförlaget.

Teleman, Ulf (2010). Svenska Akademiens grammatik. Norstedts. 

Klarspråk, lättläst och myndighetsspråk

Breivuga, Ola och Senje, Aud Anna (2010). Klarspråk i praksis. Språkrådet (Norge).

Ehrenberg-Sundin, Lundin m.fl. (2017). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Norstedts.

Englund, Helena och Sundin, Maria (2008). Tillgängliga webbplatser i praktiken. Jure Förlag.

Englund Hjalmarsson, Helena och Guldbrand, Karin (2016). Webbredaktörens skrivhandbok – klarspråk på nätet. Prodicta.

Englund Hjalmarsson, Helena och Herbert, Ingrid (2012). Språket i sociala medier. Prodicta.

Englund Hjalmarsson, Helena och Mattson, Anki (2015). Juristens skrivhandbok. Jure.

Hedlund, Anneli (2013). Klarspråk lönar sig: handbok för ett effektivt klarspråksarbete. Språkrådet och Norstedts.

Lundin, Kerstin och Wedin, Åsa (2009). Klarspråk i socialtjänsten. Gothia förlag.

Rösare, Sara & Mattsson, Anki (2017). Uppdrag: textgranskning. En bok om att förbättra andras texter. Prodicta förlag.

Språk och struktur i domar och beslut (2006). Domstolsverket.

Språkrådet (2013), Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Språkrådet (2012), Myndigheterna har ordet. Om kommunikation i skrift. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Sundin, Maria (2007). Lättläst – så funkar det. Jure Förlag AB.

Sundin, Maria och Ehrenberg-Sundin, Barbro (2015). Krångelspråk blir klarspråk: från 1970- till 2010-tal. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Wallgren, Anders och Wallgren, Britt (2008). Diagram: statistikens bilder. Norstedts.

Minoritetsspråk i Sverige

Börestam Uhlmann, Ulla och Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Studentlitteratur.

Carling, Gerd (2005). Romani i svenskan: storstadsslang och standardspråk. Carlsson.

David, Peter och Kerbel, Lennart (2005). Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Megilla-förlaget.

Fjellgren, Patricia och Huss, Leena (2013). Gïele aelhkie guedtedh: en bok för dig som vill återta ditt språk. Sametinget (Sverige).

Hoffman, Miriam (2011). Key to Yiddish. Columbia University.

Hyltenstam, Kenneth red. (1999). Sveriges sju inhemska språk: ett minoritetsspråksperspektiv. Studentlitteratur.

Margolis, Rebecca (2011). Basic Yiddish: a Grammar and Workbook. Routledge.

Nationella minoriteters rättigheter: en handbok för kommuner, landsting och regioner (2013). Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kiveliö, Tiina; Mahdavi, Caroline m.fl. (2011). Romsk kraft! En inspirationsbok om vägar till utbildning och arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Parkvall, Mikael (2016). Sveriges språk i siffror: vilka talas och av hur många? Språkrådet och Morfem.

Reagan, Timothy (2010). Language Policy and Planning for Sign Languages. Gallaudet University Press.

Schulman, Salomon (2010). Jiddischland: bland rabbiner och revolutionärer. Nya Doxa.

Teckenspråk och teckenspråkiga, Kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2006:29). Regeringskansliet.

Weinrech, Uriel (2012). Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary. Yiddish Scientific Institute – YIVO.

Ordbildning och nyord

Agazzi, Birgitta (2015). Nyord i svenskan: blogg, fulbryt, pudla, rondellhund och andra nytillskott. Språkrådets skriftserie. Morfem.

Jansson, Ulf (2006). Svenska ord och ordbildning. Liber.

Malmgren, Sven-Göran (1994). Svensk lexikologi: ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Studentlitteratur.

Moberg, Lena (2000). Med 2 000 nya ord in i 2000-talet. Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Olausson, Peter (2010). Nya ord med historia. Ordalaget bokförlag.

Svenska språknämnden (2001). Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Ordböcker

Allén, Sture och Sjögreen, Christian (2007). Norstedts svenska baklängesordbok. Norstedts.

Bonniers svenska ordbok. 10 utg (2010). Bonniers.

Bonniers synonymordbok (2002). Bonniers.

Natur och Kulturs stora svenska ordbok (2006).

NE:s svenska ordbok (2010). Nationalencyklopedin.

NE:s svenska synonymordbok (2018). Nationalencyklopedin.

Norstedts första svenska ordbok (2016). Nationalencyklopedin.

NE:s svenska fickordbok (2017). Nationalencyklopedin.

SAOB – Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1898–). Gleerups.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Norstedts.

SAOL – Svenska Akademiens ordlista (2015). Norstedts.

Svensk skolordlista (2010). Nationalencyklopedin.

Slang och fult språk

Andersson, Lars-Gunnar (2001). Fult språk. Carlssons bokförlag.

Dagrin, Bengt (2013). Stora fula ordboken: försummade och förtalade ord framförda i full frihet. Carlssons bokförlag.

Doggelito, Dogge och Kotsinas, Ulla-Britt (2004). Förortsslang. Norstedts.

Kotsinas, Ulla-Britt (2003). En bok om slang, typ. Norstedts.

Kotsinas, Ulla-Britt (1998). Norstedts svenska slangordbok. Norstedts.

Thorén, Benjamin (2015). Svenskt slanglexikon. Nomen förlag.

Språk och makt

Börestam Uhlmann, Ulla och Huss, Leena (2001). Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik. Studentlitteratur.

Edlund, Ann-Catrine; Erson, Eva och Milles, Karin (2007). Språk och kön. Norstedts.

Hornscheidt, Lann och Landqvist, Mats (2014). Språk och diskriminering. Studentlitteratur.

Hyltenstam, Kenneth red. (1999). Sveriges sju inhemska språk: ett minoritetsspråksperspektiv. Studentlitteratur.

Lagerholm, Per (2016). Språknormer och språkvärdering. Studentlitteratur.

Milles, Karin (2012). Jämställt språk: en handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Parkvall, Mikael & Melin, Lars (2016). Laddade ord: en bok om tankens makt över språket. Morfem.

Svahn, Margareta (1999). Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen: om skällsord, stereotyper och könskonstruktioner.

Språkhistoria

Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria. Studentlitteratur.

Edlund, Lars-Erik och Hene, Birgitta (2013). Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. Norstedts. 

Moberg, Lena och Westman, Margareta red. (2013). Svenskan i tusen år. Norstedts.

Palm, Rune (2010). Vikingarnas språk. Norstedts.

Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år. Studentlitteratur.

Teleman, Ulf (2013). Tradis och funkis. Studentlitteratur.

Teleman, Ulf (2013). Ära, rikedom & reda. Studentlitteratur.

Widmark, Gun (2001). Det språk som blev vårt: ursprung och utveckling i svenskan. Gustav Adolfs akademiska förlag.

Wikander, Ola (2014). Ett träd med vida grenar – de indoeuropeiska språkens historia. Norstedts.

Språkriktighet

Andersson, Lars-Gunnar (2000). Vi säger så. Norstedts.

Andersson, Lars-Gunnar (2009). Språket – svenska folkets frågor till radioprogrammet Språket. Norstedts.

Hur lång är en stund? (2013). Språktidningen i samarbete med Språkrådet.

Josephson, Olle (2013). Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk. Studentlitteratur.

Molde, Bertil (1997). Mera svenska idag. Prisma.

Molde, Bertil (1992). Svenska idag. Prisma.

När går skam på torra land (2018). Språktidningen i samarbete med Språkrådet.

Språkriktighetsboken (2005). Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Strömquist, Siv (2011). Vart är vart på väg? och andra språkfrågor i tiden. Norstedts.

Varför heter det tonfisk? (2010). Språktidningen i samarbete med Språkrådet.

Varför är det så ont om w? (2016). Språktidningen i samarbete med Språkrådet.

Svenskt teckenspråk

Lyxell, Tommy (2014). Se språket: barns tillgång till svenskt teckenspråk. Rapporter från Språkrådet.

Typografi

Hellmark, Christer (1998). Bokstaven, ordet, texten – handbok i grafisk formgivning. Ordfront.

Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. Ordfront. 

Utländsk litteratur om svenska och skandinaviska språk

Haugen, Einar (1976). The Scandinavian languages. An introduction to their history. Faber.

Holmes, Philip och Hinchliffe, Ian (2013). Swedish. A comprehensive grammar. 3 uppl. Routledge.

The Nordic language. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. (2002). De Gruyter.

Uttal

Engstrand, Olle (2012). Hur låter svenskan, ejengklien? Morfem.

Engstrand, Olle (2016). Kan du säga Schweiz? En bok om uttal på svenska och utländska. Morfem.

Rosenqvist, Håkan (2007). Uttalsboken. Natur & Kultur.

Språkrådet (2006). Svenska ord: med uttal och förklaringar.

Svenska språknämndens uttalsordbok (2003). Svenska språknämndens skriftserie. Norstedts.

Webbtexter

Englund, Helena och Sundin, Maria (2008). Tillgängliga webbplatser i praktiken. Jure Förlag AB.

Englund Hjalmarsson, Helena och Guldbrand, Karin (2016). Webbredaktörens skrivhandbok – klarspråk på nätet. Prodicta.

Englund Hjalmarsson, Helena och Herbert, Ingrid (2012). Språket i sociala medier. Prodicta.

Kempe, Lotta (2016). Skriva för webben. Internetstiftelsen i Sverige.

Olovsson, Eva red. (2009). Service på nätet: rapport från en konferens om myndigheters webbplatser. Språkrådets skriftserie. Språkrådet.

Rösare, Sara & Mattsson, Anki (2017). Uppdrag: textgranskning. En bok om att förbättra andras texter.

Språkrådet (2012). Rapporter från Språkrådet 5: Vägledning för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser. Språkrådet.

Översättning

Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Uppdaterad 20 november 2019


Fler lästips

Dialekter: Litteraturtips