• Huvudmeny

Svenska som andraspråk

Vad är svenska som andraspråk respektive svenska som främmande språk?

Svenska som andraspråk är svenska som lärs in i den miljö där språket används som det huvudsakliga kommunikationsmedlet. För många av Sveriges invandrare är alltså svenska ett andraspråk.

På engelska motsvaras termen andraspråk av second language.

Svenska som främmande språk är svenska som lärs in utanför den miljö där språket används som huvudsakligt kommunikationsmedel, till exempel vid utländska universitet.

På engelska motsvaras termen främmande språk av foreign language.

Uppdaterad 27 september 2016