• Huvudmeny

Forskning om andraspråk

Forskning i tvåspråkighet och svenska som andraspråk bedrivs vid institutioner för svenska och nordiska språk vid universitet och högskolor.

Det finns även speciella institut som är inriktade på sådan forskning:

Centrum för tvåspråkighetsforskninglänk till annan webbplats
Centrumet arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om tvåspråkighet. Forskningsområdena inkluderar tvåspråkighet i familjen, svenska som andraspråk för barn och vuxna, andra- och främmande­språksundervisning, tolkning och översättning, språkförlust hos tvåsprå­kiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik samt flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer.

Institutet för svenska som andraspråklänk till annan webbplats
Institutet är placerat vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Institutet bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i svenska som andraspråk och arbetar framför allt med att finansiera tidsbestämda forsknings- och utvecklingsprojekt och bedriva seminarieverksamhet för forskare och lärare inom ämnesområdet.

Nationellt centrum för svenska som andraspråklänk till annan webbplats
Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen.

Tidskrift om andraspråk

Nordand, nordisk tidskrift för andraspråksforskning, presenterar angelägna forskningsresultat om Nordens språk som andraspråk. Mer information på Fagbokforlagetlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 23 oktober 2018


Läs mer

Myter om tvåspråkighetPDF (pdf, 94.6 kB), artikel av Inger Lindberg i Språkvård 4/2002

Modersmål och svenska som andraspråklänk till annan webbplats, översyn av forskningsläget av Kenneth Hyltenstam i rapporten Att läsa och skriva

Modersmål har vi allihopa, här med och där medPDF (pdf, 84.2 kB) av Lilian Nygren Junkin i Språkvård 3/2006