• Huvudmeny

Andraspråkshjälp

Här hittar du information om svenska som andraspråk, men också om andraspråks- och tvåspråkighetsforskning. Dessutom finns ett avsnitt för den som använder engelska som ett främmande språk.

Svenska som andraspråk informerar om skillnaden mellan svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Här finns undersidor med:

Under Forskning om andraspråk kan man läsa mer om forskning kring andraspråk och tvåspråkighet, och om vilka institutioner i Sverige som sysslar med detta

Engelsk språkhjälp, slutligen, vänder sig inte minst till svenskar som behöver använda engelska. Där finns tips om ordböcker, skrivhandledningar, kurser och annat.

Dessutom rekommenderar vi Lexinlänk till annan webbplats med en rad lexikon mellan svenska och våra stora minoritetsspråk (turkiska, arabiska m.fl.). I Lexin finns även ett svensk-svenskt och ett engelsk-svenskt lexikon

Uppdaterad 27 september 2016