• Huvudmeny

Finne eller finländare?

Vilken är skillnaden mellan finsk och finländsk respektive finne och finländare? Och vad kallas finländare som bor i Sverige?

Finland har två officiella språk, finska och svenska. Finsk och finne används om den finskspråkiga delen av Finlands befolkning, finlandssvensk om den som har svenska som modersmål och finländsk och finländare om invånare och förhållanden i Finland oavsett språktillhörighet. Finländare är också den allmänna invånarbeteckningen för medborgare i Finland.

Man skiljer alltså till exempel på finländsk litteratur (all litteratur som skrivs i Finland oavsett språk) och finsk litteratur (all litteratur som skrivs på finska). När det inte handlar om språk kan man ofta välja mellan finländsk eller finsk. Det går alltså bra med både finsk formgivning och finländsk formgivning, finska flaggan och finländska flaggan.

Finsktalande invånare i Sverige kallas sverigefinnar. Ibland förekommer föreställningen att finne i ett svenskt sammanhang är olämpligt, dels för de negativa associationer som kan ha funnits kring finsk invandring på 1960- och 1970-talet, dels för kopplingen till homografordet finne, ’var­bildning i huden’. De allra flesta uppfattar dock finne som neutralt. Den som vill kan även använda sverigefinländare, som omfattar alla med finländsk bakgrund bosatta i Sverige, oavsett modersmål.

Källa: Ovanstående text är en nyligen reviderad post i vår språktjänst Frågelådanlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 13 juni 2019