• Huvudmeny

En eller ett Brexit eller brexit?

Brexit har omtalats länge i medierna, men fortfarande skrivs det ömsom med stor bokstav, ömsom med liten. Så hur ska det vara? Och vad ska det vara för genus, en eller ett?

Ordet brexit kommer från engelskan och är sammandragning av Britain och exit (’utträde, utgång’). Det betecknar Storbritanniens utträde ur EU. Ordet är i sig inget namn utan benämning på ett fenomen. Det bör därför skrivas med liten bokstav: brexit. Det är också den stavning som anges i SAOL.

När det gäller genus varierar artikelbruket så att både en och ett brexit förekommer, men en brexit dominerar stort i språkbruket. De flesta skulle nog också säga en exit om en utgång (till exempel på en flygplats). Vi rekommenderar därför i första hand n-genus: en brexit.

Redan i samband med den ekonomiska krisen i Europa 2012 talades det om grexit (’Greklands eventuella utträde ur EMU’). Samma rekommendation gäller här, alltså liten begynnelsebokstav och n-genus: en grexit.

Källa: Ovanstående text är en nyligen uppdaterad post i vår språktjänst Frågelådanlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 07 februari 2019