• Huvudmeny

Burma eller Myanmar?

Burma och Myanmar används i dag som parallella namn för samma land. Så vilket namn ska man välja, och hur är det med adjektiv och invånarbeteckning?

Republiken Union Myanmar med burmesisk skrift

Republiken Union Myanmar med burmesisk skrift. Bild: Evil Monkey, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Språkrådet och den övriga språkvården har tidigare rekommenderat nationsnamnet Burma, eftersom det är den hävdvunna formen i Sverige. Vi kan dock konstatera att Myanmar används alltmer, framför allt i vissa formella och internationella sammanhang. Nu är den formen på väg att bli ännu vanligare, även i svenska medier, samtidigt som många associerar Burma med det gamla brittiska styret av landet. Så vad ska man välja?

Burma och Myanmar är lite förenklat två stavningsformer av samma namn, med latinsk skrift. Burma avspeglar en mer talspråklig form, Myanmar en mer skriftspråklig. Båda används omväxlande i landet, i tal och i skrift (när namnet återges med latinskt snarare än inhemskt skriftsystem).

Namnfrågan inte längre politiskt känslig

Dåvarande militärregim utsåg 1989 Myanmar till officiell namnform, men i protest mot militärregimen höll oppositionen och stora delar av omvärlden fast vid Burma. Situationen är nu en annan, eftersom den demokratiskt valda regeringen inte har återgått till att kalla landet Burma. Frågan är inte längre politiskt känslig i landet och att hålla fast vid Burma som protest mot militärstyret är knappast längre giltigt.

I Sverige brukar vi inte byta ut gamla hävdvunna namn utan starka skäl. Men Burma är inte en svensk namnform utan mer ett importerat namn som är anpassat till engelskan och som också delvis förknippas med det gamla brittiska styret av landet. Ser man snarast Burma och Myanmar som återgivning av två lokala namnformer, kan Myanmar i dag ses som den officiella formen. Det är också den form som följer den så kallade MLCTS-standarden, det officiella systemet för överföring av burmesisk skrift till latinsk.

Även om bruket i andra länder än Sverige varierar väldigt mycket, talar internationell och nordisk harmonisering också mer för Myanmar. Samtidigt dominerar än så länge Burma som namnform i Sverige, och båda namnformerna kommer säkert fortsätta att användas parallellt.

Uttal och ord för adjektiv, invånare och språk?

Vår rekommendation är i dag (juni 2018) i första hand Myanmar. Den som använder Myanmar kan dock ibland som förklaring också behöva nämna Burma, till exempel i nyhetstexter: ”I Myanmar (Burma) har …” Burma bör även användas när historiska förhållanden avses, eftersom det var landets officiella namn (med latinsk skrift) fram till 1989.

Uttalet för Myanmar är inte självklart men Språkrådet och mediespråkvården rekommenderar /mjannˈmɑ:r/ (/ɑ/ som i far, rimmar på fanfar).

Vi förordar i första hand också adjektivet myanmarisk och invånarbeteckningen myanmarier (en myanmarier, flera myanmarier), trots att dessa är relativt oetablerade (de är dock upptagna i ”Utrikes namnbok” och i norska och danska ordböcker). Många som använder Myanmar kommer dock säkerligen att fortsätta använda burmesisk och burmes, och en sådan ”inkonsekvens” är vanlig och accepterad i andra språk, till exempel i engelskan.

Huvudspråket bör fortsatt kallas burmesiska, eftersom det inte finns någon ”myanmariska” som språk. Burmesiska är officiellt språk i Myanmar, där det främst talas av folkgruppen burmaner (som även kallas burmeser). Andra folkgrupper i landet talar andra språk, som shan och karen, och dessa bör förstås lyftas fram när det är relevant. Även om Burma och Myanmar etymologiskt syftar på samma sak, kan det ändå vara rimligt att använda myanmarier för hela landets befolkning och låta burmaner syfta på den dominerande folkgruppen.

Yangon eller Rangoon?

Även för andra geografiska namn i landet finns det ofta en stavningsvariation mellan former baserade på lokala språk och former baserade på burmesiskt skriftspråk. För dessa kan man följa de officiella burmesiska namnen i de områden där burmesiska dominerar. Det innebär att den största staden i landet i dag ofta skrivs Yangon i internationella medier, även om den äldre formen Rangoon också är vanlig.

För namn i områden som domineras av andra grupper och språk används i princip de äldre, hävdvunna namnformerna, till exempel Hsipaw (burmesiska Thibaw). Huvudstaden (sedan 2005) stavas Naypyidaw.

Läs mer

Uppdaterad 01 juni 2018