• Huvudmeny

Metoo, me too eller #metoo?

Hashtaggen #metoo kan ses överallt i dag. Men hur ska uttrycket skrivas i olika sammanhang?

Beteckningen metoo står mer för en företeelse och ska alltså inte ses som ett namn – därför liten bokstav. Hur är det då med hashtaggen? Ja, referar man till kampanjen och dess spridning i sociala medier, är det tydligast att ha med taggen och skriva ihop: #metoo. Sammansättningar kan skrivas ihop i ett ord, men än så länge är det vanligaste och kanske tydligaste att ha ett bindestreck till efterledet: #metoo-kampanjen.

När man avser manifestationer av kampanjen i bredare mening, utanför sociala medier, är det naturligare att skriva utan tagg: metoo. Hopskrivning metoo är motiverat just för att läsaren ska koppla det till den pågående kampanjen. (Skulle själva det språkliga uttrycket me too i framtiden bli synonymt med kampen mot sexuella ofredanden, kan särskrivning förstås etableras. Men där är vi inte än.)

Skulle uttrycket inleda en mening, är grundrådet att ha stor bokstav, Metoo, såvida det inte mot förmodan leder till tvetydigheter eller tolkningsproblem.

Samma råd som ovan gäller benämningarna på de branschupprop som nu lanseras, som #tystnadtagning i film- och teaterbranschen och #visjungerut bland sångartister.

Uppdaterad 09 februari 2018