• Huvudmeny

Mp., Mp, MP eller (MP)?

Hur ska förkortningarna för partinamnen skrivas? Bruket är rörigt och förkortningsreglerna som styr skrivsättet är relativt okända.

Sedan ett antal år tillbaka skrivs namnen på våra politiska partier med stor begynnelsebokstav. Det har även påverkat partiförkortningarna. Men skrivsätten varierar i bruket, och förkortningsreglerna bakom är lite svåra – och för många ganska okända. Nedan följer därför en redogörelse för reglerna.

MP eller Mp?

Eftersom förkortningarna för riksdagspartierna är initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav, skrivs de med genomgående stora bokstäver: C, M, S, V, L, MP. Det typiska för initialförkortningar är att de till skillnad från avbrytningar (som t.ex.) och sammandragningar (som jfr) normalt läses ut som just förkortningar. Man skriver alltså inte Mp. med punkt som om det vore en avbrytning.

Initialförkortningar kan bildas av begynnelsebokstäverna både i de ingående orden i flerordsuttryck och i sammansättningsleden i ettordsuttryck. Jämför till exempel med EU ’Europeiska unionen’ (flerordigt namn) och LO ’Landsorganisationen’ (ettordsnamn). I MP är det alltså begynnelsebokstäverna i ordleden man utgår från. I initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav skrivs initialerna med stora bokstäver oavsett om orden i det fullständiga uttrycket skrivs så eller inte (Europeiska unionen men EU, Vetenskapsrådet men VR). 

Versal form gäller oavsett om förkortningarna skrivs fristående, inom parentes eller i sammansättningar: Per Persson (C); Det S-styrda utskottet; Läs MP:s partiprogram. Detsamma gäller förkortningarna för ungdomsförbund
och liknande: SSU, CK (Centerkvinnorna).

Förkortningar som utläses som ord (inte bokstav för bokstav) skrivs med endast stor begynnelsebokstav: Muf (jämför Nato, Unicef med flera). Det gäller även Fi för Feministiskt initiativ, om förkortningen uttalas som ett ord.

MP eller (MP)?

Många tycks tro att det alltid ska vara parenteser runt partiförkortningar: ”Det är länge sedan (S) bara var ett arbetarparti.”  Men de ska lika lite som andra förkortningar skrivas med parenteser.

Parenteser ska partiförkortningar och andra företags- och organisationsförkortningar bara ha när de står just parentetiskt, normalt efter ett personnamn för att ange någons hemvist i ett företag eller en organisation: ”Det enades Mikael Damberg (S) och Jan Björklund (L) om.” Parentetiska uppgifter kan förstås också sättas som inskott med komma runt: ”Det enades Mikael Damberg, S, och Jan Björklund, L, om.”


Uppdaterad 16 januari 2019