• Huvudmeny

Dagsmeja

Dagsmeja är ett ord som inte sällan nämns när människor ska uppge sitt favoritord.

smältande istappar på tak

Dagsmeja är ett mars- och aprilord; det syftar på värmen i solskenet om eftermiddagarna mot slutet av vintern när snön smälter och det droppar från taken.

Efterledet -meja har inget med verbet meja att göra, att solen skulle "meja ned" snön. Inte heller handlar det om dagens mitt, trots att formen dagsmidja förekommer ibland i äldre svenska. Nej, meja går tillbaka på fornsvenska mäghin, som betyder ’kraft, styrka’ och är besläktat med makt och förmåga.

Dagsmeja är ett ganska ovanligt ord. Det används nästan aldrig i överförd betydelse. Annars skulle det passa bra när man talar om saker och ting som tinar upp efter en kall och mörk period: "Jag hade svårt för min svärfar i början, men när barnen kom blev det dagsmeja", "Medlarnas nya förslag har inneburit dagsmeja i förhandlingarna". Tycker du att dagsmeja är ett vackert ord, se då till att använda det lite oftare!

Uppdaterad 19 mars 2021