• Huvudmeny

Spontansport

En sakfråga som många försökt lyfta i den politiska debatten på senare år är möjligheten till spontansport, eller spontanidrott som det också kallas.

fotboll

Spontansportar gör man på anläggningar som är öppna för allmänheten.

Vad är då spontansport? Jo, det är oftast en benämning för sportutövande på sport- och fritidsanläggningar som står öppna för allmänheten. Som en fotbollsplan i ett bostadsområde, eller en offentlig skejtpark. Du som under din uppväxt spelade fotboll med kompisarna på den närliggande fotbollsplanen utövade alltså spontansport, även om du inte visste det då.

Spontanidrott är den klart vanligaste formen, men spontansport kan samtidigt sägas ha en lite bredare användning. Orden har förekommit åtminstone sedan slutet av 1980-talet, men har tydligt ökat i användning under 2010-talet.

Satsningen på fler möjligheter till spontansport har blivit ett viktigt grepp i kampen mot elitsatsningarna i barn- och ungdomsidrotten. För att sporta, i synnerhet i en riktig sportanläggning, tvingas många i dag gå vägen genom elitsatsande idrottsföreningar – där många inte får vara med. Som en motvikt till det vill till exempel flera kommuner i dag hålla sporthallar och sportanläggningar öppna även för unga som inte är med i någon förening.

Möjligheten till spontansport är förstås också viktig när organiserad träning av olika skäl pausats eller begränsats, som under coronapandemin.

Mer spontansport åt folket med andra ord!

Uppdaterad 22 februari 2021