• Huvudmeny

Svamp

Nu kommer svampens tid i skog och mark, och många ger sig ut i naturen med korg, kniv och svampbok (eller kanske oftare en av de många svamp-appar som finns att ladda ner). Men varifrån kommer ordet svamp?

Det har fornsvenska rötter, som mycket annat ätbart som går att hitta i naturen. Snarlika ord finns i många närbesläktade språk, liksom ett par andra ord med samma ursprung, exempelvis sopp och sump (som förstås är samma ord som engelskans swamp, även om betydelsen i modern engelska och modern svenska bara delvis överlappar).

Det finns också konstgjorda svampar som fått sitt namn för att de har en porös, svampliknande konsistens: fibersvamp, badsvamp, tavelsvamp och tvättsvamp används alla för att svampa av något eller någon som behöver rengöras.

I många talesätt

På grund av svampens långa historia som livsmedel finns den förstås med i många ordspråk och talesätt. Något som (bildligt eller bokstavligt) växer upp som svampar efter regn, dyker upp mycket snabbt. Den som dricker som en svamp borde fundera över sina alkoholvanor. Och den som lägger svampen på, avstår från att uttala sig i en eller annan fråga.

I många sammansättningar

Om svampens roll i våra liv talar den stora mängd sammansättningar som finns belagda i de etymologiska ordböckerna. Där kan den som ser fram emot en trevlig svamputflykt i höst bli påmind om att ta med en svampexpert för att undvika svampförgiftning. För den svampkunniga väntar å andra sidan läckerheter som svampsås, svampomelett och svampragu.

Uppdaterad 15 september 2020