• Huvudmeny

Lov, ferie och semester

Dessa ord, som vi väl främst förknippar med sommaren, innebär ledighet. Men var kommer de ifrån och vad betyder de?

barn som skriver "glad sommar" på whiteboard

De två första, lov och ferie, innebär ledighet från skolan och studier. Semester är förstås ledighet från arbete.

Lov kommer helt enkelt av lov i betydelsen ’tillåtelse’, alltså tillåtelse att vara ledig och borta från undervisning. Det har varit i bruk i denna betydelse sedan 1600-talet. Ferie har vi lånat från latinets feriæ. Det betyder egentligen ’högtidsdagar’ men finns ända sedan 1600-talet noterat i betydelsen ’ledighet från undervisning’.

Även semester har vi lånat från latinet, där grundbetydelsen är ’sexmånadersperiod’. I svenskan har vi dock ända sedan 1700-talet använt det i betydelsen ’ledighet från arbete’, från början mer precist om officerares rätt att vara lediga under en viss period. År 1938 kom lagen om rätten till betald semester, som då var två veckor.

På danska och norska heter det ferie både om ledighet från undervisning och från arbete. Ordet lov finns där i betydelsen 'tillåtelse', men det används inte om ledighet från undervisning. Semester är ett lömskt ord eftersom det i både de nordiska grannspråken och engelskan och tyskan betyder ’termin, halvt läsår’, det vill säga något som egentligen är raka motsatsen till ledighet.

Läs mer

Händelser i almanackan: Skolavslutning och sommarlov

Uppdaterad 15 juni 2020