• Huvudmeny

Lagom

Lagom har blivit ett trendord, både internationellt för en ”lagom livsstil” och i Sverige inför EU-valet.

Det finns en spridd föreställning om att vikingarna ska ha sagt ”Lag om!” när de efter en klunk ur dryckeskannan skickade den vidare till nästa person. De ska då ha menat att man bara fick dricka så mycket att det räckte laget om. Detta är en så kallad folketymologi, och stämmer alltså inte.

Så var kommer då ordet från? Jo, lagom är en stelnad böjningsform av ordet lag med betydelsen ’rätt ställning, ordning, rätt skick’. Samma lag finns i exempelvis handlag. Man kan lättare förstå innebörden om man tänker på motsatsen – att något är i olag. Lagom är den mängd som behövs för att något ska bli i lag, ’som det ska vara’. Böjningsformen -om är dativ plural, och det finns andra ord som uppstått ur samma form: enkom, stundom, sinom och ömsom.

Huruvida lagom kan böjas eller inte är en stilfråga. Som regel är det oböjligt. Det heter alltså rummet var lagom för oss två, skorna var precis lagom. Men i talspråk och mycket ledigt skriftspråk förekommer även böjda former av lagom, som i lagoma korvar är bäst.

Lagom internationellt trendord

Danskans hygge, ’ha det mysigt och trevligt’, klättrade för några år sedan på de internationella nyordslistorna. Det antogs stå för en livsstil där man tar tillvara på livets alla små njutningsstunder. Men de senaste åren har i stället det svenska lagom hyllats som ett nytt och bättre livsideal där man ska leva balanserat och hållbart. Ett antal böcker på temat har getts ut både i Sverige och utomlands, som Göran Everdahls ”Boken om lagom” (på engelska ”The book of lagom: the Swedish way of living just right”), ”Lagom: not too little, not too much: the Swedish art of living a balanced, happy life” av Niki Brantmark och ”Living lagom: 250+ simple steps to a balanced, happier and more sustainable life” av Oliver Johansson.

Lagom slagord i EU-valet

Det är som internationellt trendord Kristdemokraterna plockat upp lagom till sin valkampanj inför EU-valet 2019, med valmanifestet ”Make EU lagom again”. "Vi vill att EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådant som bättre sköts på nationell nivå. EU ska vara lagom helt enkelt", som det formuleras på KD:s webbplats. Liberalerna har dock kontrat med ett mer negativt lagom i betydelsen ’inte tillräckligt mycket’: ”Liberalerna säger JA till Europa när andra partier tvekar, klagar eller vill ha det lite lagom.”

Huruvida lagom kommer att bli vår nästa stora ordexport i nivå med ombudsman och smörgåsbord återstår att se. Oavsett det lär åtminstone vi svenskar fortsätta att leva efter devisen ”lagom är bäst”.

KD:s valaffisch Make EU lagom again

KD:s valaffisch Make EU lagom again.

Uppdaterad 27 maj 2019