• Huvudmeny

Smart, smartness och utsmarta

Smartness, utsmarta, smartmobil och smartplåster. Ordet smart används i många olika sammanhang.

Smart kan som bekant betyda ’skicklig, fiffig, listig’ när det används om personer. Ofta är det synonymt med ’intelligent’: En matematikprofessor måste ju vara riktigt smart. Men ibland har ordet också en liten negativ klang, ’slug, listig, beräknande, slipad’.

Lånat från engelskan

Smart har vi lånat in från engelskan, troligen i slutet av 1800-talet. Precis som i engelskan kunde det i svenskan förr också ha innebörder som ’elegant och flott (om den som bär fina kläder)’ och ’rask och pigg’.

Den ursprungliga betydelsen för smart i engelskan är ’stickande, smärtsam, skarp, bitande’. Som substantiv har ordet fortfarande den innebörden: ’kort, skarp smärta’. Det är samma ord som tyskans Schmerz och vårt smärta. Går man längre bakåt i språkhistorien finns kopplingar till grekiskans smerdnós, ’fruktansvärd, smärtsam’, och latinets mordere, ’bita’.

Ett mer modernt lån i svenskan är smartness, med den ungefärliga innebörden ’intelligens uttryckt genom kvickhet och humor’: ”Simon Sandquist vill göra en svensk Baksmällan och American pie, men Studentfesten saknar den smartness som de båda, i synnerhet den första, besitter” (filmrecension i UNT 17 april 2013). Ett annat lån är outsmart, ibland försvenskat utsmarta eller smarta ut (se notis hos Språktidningenlänk till annan webbplats), det vill säga att ’överlista eller visa sig smartare än någon’.

Smarta prylar

Men i betydelsen ’intelligent’ har smart det senaste decenniet framför allt börjat användas om allehanda prylar runt omkring oss. Redan för tio år sedan talade vi om smartkort (kort med inbyggt elektroniskt minne) och smarta hus (hem med datorstyrning av el, lås, tv etc.). Smarttelefonen (eller smartmobilen, engelska smartphone, ’mobiltelefon med datorfunktioner’) har sedan dess blivit den viktigaste ägodelen i mångas liv.

Smart är förstås i mycket ett marknadsföringsord, eller plusord, som används av den som vill framhålla att en produkt eller idé är lite bättre och mer avancerad än något föregående. Därför kunde man tro att smart skulle vara ett övergående modeord. Men nu tycks antalet nya uttryck med smart snarast tillta ytterligare. Den senaste tiden har vi noterat bland annat följande exempel:

  • smartplåster: plåster som samlar in data och skickar vidare till smarttelefonen eller doktorn
  • smartkamera: systemkamera med internetfunktioner och koppling till sociala medier
  • smart tråd: osynlig tråd som sätts ihop till en unik logotyp i kläder för att förhindra piratkopiering.
Uppdaterad 09 juni 2015