• Huvudmeny

Flersam

Ensam, tvåsam och flersam. Flersam har börjat ersätta uttrycket polyamorös samtidigt som tvåsam fått den utvidgade betydelsen att syfta på traditionella parförhållanden.

Polyamori är ett vitt begrep som kan innebära både kärleksrelationer som innehåller fler än två och kärleksrelationer som tillåter medlemmarna i relationen att även dela andra relationer. Det definieras ofta som ’ett utövande av, en önskan om eller en förmåga till flera samtidiga kärleksrelationer, med samtycke från alla inblandade’. Ordet polyamori är grekiska πολυ, poly, många eller flera och latinets amor, kärlek

Tycker man att substantivet polyamori och adjektivet polyamorös (ibland förkortade till bara poly) är osvenska eller språkligt svårhanterliga uttryck, finns i dag ett annat ord att tillgå: flersam. Det är bildat till ord som ensam och tvåsam. Från början har flersam använts i kontrast till dessa ord, som ett neutralt ord för att ’vara fler’. Efterledet -sam har samtidigt associerats med ord som samhörighet och tillsammans. 

Men flersam har även börjat ersätta uttrycket poly(amorös), samtidigt som tvåsam fått den utvidgade betydelsen att syfta på traditionella parförhållanden. Man får då en analogi till exempel med ord som enspråkig, tvåspråkig och flerspråkig. I dag talar man således allt oftare om flersam kärlek och att personer och relationer är flersamma. Substantivet flersamhet används för att beskriva statusen för de personer som lever i flersamma förhållanden.

Flersam är ännu inte helt etablerat med denna nya betydelse, men det har förekommit ungefär sedan 2002 och tycks nu vara på frammarsch, bland annat i RSFU:s språkbruk. Vi tror att det är ett ord som har goda förutsättningar att spridas och överleva.

Uppdaterad 20 maj 2014