• Huvudmeny

Smäck

Smäck är ett litet ord med många betydelser. Flera av dem är visserligen närbesläktade, men har genom årens lopp fått egna, specifika innebörder.

I dag är ordet kanske vanligast i uttrycket sitter som en/ett smäck (genus vacklar, även om n-genus är vanligast). Ursprunget tros vara den lila formsydda mössa som hovdamer förr i tiden bar under sorgeperioder. Mössan hade en snibb som sköt ner i pannan och ibland ett hängande flor; med tiden, och sorgemössans avskaffande, kom ordet att betyda ’skärmmössa’ i största allmänhet. Något som sitter som en smäck passar alltså bra, som en liten välformad mössa.

Men smäck kan också betyda ’slag, dask’ – och kanske finns här en alternativ förklaring till uttrycket sitta som en smäck. Det kräver visserligen en ironisk tolkning av uttrycket, men en helt omöjlig förklaring är det inte. Smäck i den här betydelsen tros ursprungligen vara ljudhärmande.

Fler betydelser för smäck: ’liten klump av något klibbigt’; ’dubbelhaka’; ’slarvigt hopkommen produkt av dålig kvalitet’; ’liten bro eller spång’; ’liten klaff på klädesplagg’. De två sista betydelserna hänger också ihop med ordet smäcker i betydelsen ’liten, slank och elegant’.

Smäck- kan som förled också ha en allmänt förstärkande innebörd: smäckfull, smäcksöt, smäckny. Där hänger det antagligen ihop med betydelsen ’smäll’ (jämför smällfet etc.).

Det finns även ett verb, smäcka, med betydelser som ’slå (med handen)’, ’hitta på eller ljuga’ (”han smäckte ihop en historia”), ’proppa’ (”smäcka i sig en massa mat”).

Smäck är uppenbarligen ett ord som sitter som en smäck i många sammanhang!

Uppdaterad 05 maj 2014