• Huvudmeny

Vägledningen för flerspråkig information

Vägledningen för flerspråkig information ger råd om hur myndigheter ska nå ut med information och service till alla i ett flerspråkigt samhälle.

Sverige fick för några år sedan en språklaglänk till annan webbplats och en minoritetslaglänk till annan webbplats som ställer krav på våra myndigheter att nå ut med information till nationella minoriteter och till personer med annat modersmål än svenska. Den här vägledningen försöker ge svar på hur myndigheter ska leva upp till de nya kraven. Vägledningen finns som både tryckt skrift och pdf.

Kort presentation av vägledningen

Sverige är i dag ett mångspråkigt land. Nära 20 procent av alla svenskar har utländsk bakgrund, och många av dessa har ett annat modersmål än svenska. Vi har också nationella minoritetsspråk, språk som talats länge i Sverige och som därför har en speciell ställning: finska, samiska, meänkieli, romska (romani chib) och jiddisch. Svenskt teckenspråk har motsvarande språkliga behov och rättigheter.

1 januari 2010 kom en lag om de nationella minoriteterna och deras minoritetsspråklänk till annan webbplats. Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, och att myndigheter ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Alla myndigheter har också skyldighet att informera svenska minoriteter om deras språkliga rättigheter.

De tekniska möjligheterna att möta behoven har i dag blivit större, men det kan vara svårt att veta vad man ska översätta, och till vilka språk. Syftet med denna vägledning är att ge grundläggande information om hur man ska utforma information för personer som antingen har annat modersmål än svenska eller som har rätt att också använda ett nationellt minoritetsspråk. Det gäller framför allt information på webben, eftersom alltmer av den samhälleliga kommunikationen – inte minst mellan myndigheter och invånare – sker just via webben. Men råden är också användbara för andra informations- och kommunikationskanaler, och även för företag och andra icke-offentliga organisationer.

Vissa avsnitt i vägledningen finns även tillgängliga i redigerad form i Vägledningen för webbutvecklinglänk till annan webbplats, de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Läs mer

Här är det tänkt att vi ska presentera fler exempel och matnyttiga källor kring flerspråkig information och tillgängliga webbplatser. För närvarande finns en separat lista med källorlänk till annan webbplats som är något utförligare än den som ges i den tryckta vägledningen. Denna separata lista ska senare byggas ut med fler källor.

Uppdaterad 06 maj 2014