• Huvudmeny

Flerspråkig tillgänglighet

Eftersom en stor del av Språkrådets verksamhet rör begriplighet, minoritetsspråk och flerspråkighet, är flerspråkig tillgänglighet vårt huvudintresse inom tillgänglighetsområdet.

Sedan några år tillbaka finns språkpolitiska mål och lagar som stöd för flerspråkigheten i Sverige. För att nå ut till alla i dagens flerspråkiga samhälle behöver myndigheterna kommunicera med medborgarna också på andra språk än svenska. Men hur tillgängliga är i praktiken myndigheters webbplatser i flerspråkigt perspektiv?

Ansvaret för uppföljningen av språklagen ligger på Språkrådet. Som en del i det arbetet har vi undersökt språksituationen på internet i Sverige och kommit med förslag på hur den kan hanteras i rapporten ”En språkpolitik för internetPDF (pdf, 3.1 MB)

Vi har utarbetat ”Vägledningen för flerspråkig informationPDF (pdf, 4.7 MB)” med praktiska råd till myndigheter och andra organisationer om hur de kan arbeta med flerspråkig webbinformation.

Vi håller på att ta fram metoder för att undersöka den flerspråkiga tillgängligheten på myndigheters webbplatser med utgångspunkt i språklagen och vägledningen. Detta arbete redovisas i rapporten ”Flerspråkig tillgänglighet på webben? Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektivPDF (pdf, 1.1 MB)”.

Utvecklingen av arbetet med flerspråkig tillgänglighet har gjorts med stöd från .SE (IIS, Stiftelsen för internetinfrastrukturlänk till annan webbplats). Under rubriken Länkar finns länkar till projekt, rapporter och artiklar med koppling till arbetet.

Uppdaterad 06 maj 2014