• Huvudmeny

Språkteknologi

Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk.

Språkteknologi är ett centralt område för vår språkanvändning och utvecklingen av svenskan. Språktekniska produkter genomsyrar stora delar av samhället. Det handlar bland annat om dikteringsprogram, datoruppläst e-post, söktjänster på nätet, telefontaltjänster och automatisk textsammanfattning. Därför är språkteknologi också ett viktigt ansvarsområde för Språkrådet.

Enklare och bättre kommunikation

Målet med språkteknologi är att förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och mellan människor och datorer. Det kan handla om att du tack vare en automatiskt uppläst översättning kan tala svenska i telefonen med en arabisktalande, att du kan tala in en text i datorn i stället för att använda tangentbordet eller att din text automatiskt språkrättas av datorn.

Språkteknologiska områden

Exempel på viktiga områden inom språkteknologi:

  • maskinöversättning
  • informationshantering
  • skrivverktyg
  • elektronisk språkinlärning
  • dialogsystem
  • taligenkänning
  • talsyntes
  • textanalys
  • elektroniska lexikon
  • tal- och textkorpusar

Teknik och språkresurser

Språkteknologi utgörs av både tekniker och språkresurser (lexikon, korpusar etc.). Teknikerna tar form som programvara, medan resurserna är den information som programvaran utnyttjar.

Rätten till sitt modersmål

Självfallet ska alla ha rätt att umgås med teknik på sitt eget modersmål; i synnerhet om tekniken är en del av vår infrastruktur, som telefontaltjänster, talstyrda hushållsapparater och hjälpmedel för funktionshindrade. Men tyvärr är vår beredskap inför denna teknik dålig. Därför behövs en särskild språkpolitik på området.

Uppdaterad 06 februari 2019

Läs mer

Språkrådet driver tillsammans med den nationella forskarskolan i språkteknologi, GSLT, webbplatsen språkteknologi.selänk till annan webbplats.

Läs också mer om språkvårdens engagemang på området hos Astin – arbetsgruppen för språkteknologi i Norden.