• Huvudmeny

eTranslation Termbank

EU-projektet eTranslation Termbank ska samla in terminologiska resurser för att höja maskinöversättarens terminologiska kvalitet. 

Som en del av ELRC (European Language Resource Coordination), i arbetet att förbättra EU:s maskinöversättningsprogram, deltar Språkrådet i projektet eTranslation Termbank. Det syftar till att samla in terminologiska resurser, vilka ska bidra till att höja maskinöversättarens terminologiska kvalitet. Därtill läggs fokus på tre särskilda domäner - eHealth, eJustice och ODR (Online Distribution Resolution) - vilket i praktiken vänder intresset mot områdena medicin, juridik och konsumentskydd, men bidrag med termresurser från andra områden än dessa tre är också välkomna. Projektledare är det lettiska språkteknologiföretaget Tilde. För mer information se faktabladPDF (pdf, 631.2 kB)

Kontakta oss

Om ni som myndighet eller annan statlig/kommunal organisation har termresurser som kan vara av intresse för projektet, är ni mycket välkommen att höra av er till Språkrådet, som ordnar med leverans av resurserna till projektet.

 

Projektinformation


Projektdeltagare från institutet
Rickard Domeij och Simon Dahlberg

Samverkan
EU-projekt för att samla in terminologisk språkdata för maskinöversättning.

Uppdaterad 02 februari 2018

Kontakt


Rickard Domeij

Telefon: 073-558 60 41

E-post: Rickard Domeij