• Huvudmeny

Länk- och lästips

Här nedan hittar du dels litteratur med råd för webbskribenter och andra, dels litteratur om elektroniskt skrivande i allmänhet.

Webbskrivande

Språkkontroll och skrivstöd

 • Rickard Domeij, Datorn granskar språket. Svenska språknämnden 2005. Läs ett utdrag ur boken Datorn granskar språketPDF (pdf, 80 kB).
 • Rickard Domeij (2003), Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen. Svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Avhandling.
 • Sylvana Sofkova Hashemi och Ylva Hård af Segerstad (2004), Att lära sig skriva i IT-samhället. Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet. (pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Ola Karlsson (2007), Kontrollera språkkontrollenPDF (pdf, 83.6 kB). Artikel i Språkvård 2/2007.
 • Ola Knutsson (2005), Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish. Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Avhandling.
 • Ola Knutsson (2001), Automatisk språkgranskning av svensk text. Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Lic-avhandling.

Elektroniskt skrivande

 • Theres Bellander (2006), Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? Ungdomars kommunikation i tal och skrift via nya och traditionella medier. SoLid 17, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Forskningsrapport som del av blivande avhandling.
 • David Crystal (2001), Language and the Internet. Cambridge university press.
 • Ylva Hård af Segerstad (2002), Use and Adaptation of Written Language to the Conditions of Computer-Mediated Communication. Göteborgs universitet. Avhandling om skrivande och kommunikation i e-post, chatt och sms.
 • Ylva Hård af Segerstad (2002), Konsonantskrift och smilisar. I Språkvård 4/2002. Om sms-skrivande.
 • Jussi Karlgren (2007), T som i text. I: Tidens tecken (Santérus förlag 2007), Anders Björnsson och Björn Rombach (red.).
 • Anna-Malin Karlsson (2002), Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan. Avhandling. Stockholm studies in Scandinavian philology. New series 25.
 • Anna-Malin Karlsson (2002), Svenska chattares hemsidor. Tefa 29, 31, 40. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
 • Anna-Malin Karlsson (2002), Läsa kors och tvärs. I Språkvård 4/2002. Om uppbyggnad av och läsarstrategier för webbtexter.
 • Luuk Van Waes m.fl. (red., 2006), Writing and digital media. Amsterdam: Elsevier. Vetenskaplig antologi om elektroniskt skrivande med bidrag från ledande forskare i USA, Australien och Europa.
Uppdaterad 28 oktober 2014