• Huvudmeny

Datatermer

Språkrådet ger råd om svenska datatermer i samarbete med Datatermgruppen.

Till följd av den ökade internationaliseringen växer för varje dag floden av främmande ord som strömmar in i vårt land. Och floden blir bredare, det vill säga allt fler områden inom teknik och vetenskap levererar ord, och rinner snabbare, det vill säga allt fler ord från varje område strömmar in. Det är en utveckling vi måste lära oss att leva med, liksom att orden i spåren av samhällets teknifiering allt mer inlemmas i allmänspråket.

Den här utvecklingen gör sig mest påmind i datavärlden, där det på grund av ordflödet ofta råder terminologisk förvirring. Etablerade begrepp benämns med olika termer, och samma termer skrivs på olika sätt. Dessutom dyker ständigt nya termer och uttryck upp i takt med att ny teknik och nya begrepp lanseras. För de flesta som håller på med datorer – datatöretag, översättare och vanliga användare – medför detta problem.

Råd kring datatermer

Det finns många datatermlistor att tillgå. Mer information om dessa hittar du på Datatermgruppens sidorlänk till annan webbplats.

Datatermgruppen, där Språkrådet är medlem, är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. I gruppen ingår företrädare för bland annat språkvården, dagspressen, branschpressen, etermedier, högskolor och företag inom databranschen.

Hur ska man då hantera alla engelska datatermer i svenska texter? Det ger Datatermgruppen svar på i texten Principer för Datatermgruppens termarbetelänk till annan webbplats.

Uppdaterad 06 februari 2019