• Huvudmeny

Mjuta

Finns det något bra ord för att stänga av mikrofonen under videomöten?

”Kan den som har en hund som skäller i bakgrunden mjuta sig?” ”Det är bäst om mötesordföranden mjutar alla som inte pratar.” ”Oj, nu verkar Sonja prata, Sonja, du måste avmjuta dig!”.

Ordet mjuta har bara skådats ett fåtal gånger i svensk skrift, men under det senaste halvåret har desto fler svenskar hört – och själva yttrat – ordet i alla tusentals videomöten som ägt rum i distansarbetets spår. Vad det handlar om är att en mötesdeltagare slår av sin mikrofon genom att klicka på en knapp som i flera mötesverktyg är märkt med det engelska ordet mute (’dämpa’, ’göra tyst’).

Det är en rimlig gissning att det är gränssnittets ordval som gjort detta engelska lånord så starkt i svenskspråkiga sammanhang på sistone. Det finns förstås andra sätt att uttrycka den här betydelsen på svenska. ”Slå av din mikrofon”, ”sätt dig på ljudlös”, ”tysta dig”. En anledning till att de inte väljs kan vara att många av alternativen är längre, alltså tar mer energi att formulera. En annan anledning kan vara att den som gör yttrandet sitter och tittar på ett gränssnitt där just ”mute” är den funktion som man önskar att den tilltalade ska använda. På samma sätt kan man höra mötesdeltagare i stundens förvirring tala om att ”jag ska försöka sharea min screen här” – inte alls för att det är lättare att säga så än att säga dela min skärm, utan för att funktionen är märkt share screen.

Men varför ska det stavas mjuta? Det ser så konstigt ut! När det här ordet används i skrift har det faktiskt hittills varit vanligare att stava det mutea eller någon gång mute:a, i lojalitet med den engelska stavningen. Vi rekommenderar dock den försvenskade stavningen mjuta, eftersom ordet blir betydligt lättare att hantera i svenskan på det sättet. En liknande försvenskning har skett med en rad engelska lånord som slutar på stumt e – som dejta, skejta, och fejka – liksom med ännu äldre lånord som byrå, från franskans bureau. Att den försvenskade stavningen ser konstig ut är en vanlig reaktion till en början, men det brukar vara ett övergående problem.

För övrigt går det förstås bra att mjuta andra saker som låter. Du kan exempelvis mjuta din teve när det blir för stojigt hemma, och när vi till slut börjar ha fysiska möten igen får du inte glömma att mjuta telefonen.

Uppdaterad 18 september 2020