• Huvudmeny

Flygskam

Vi väljer allt oftare flyget när vi reser, samtidigt som alltfler känner dåligt samvete – eller flygskam – över detta.

Polarisar smälter och globala temperaturer fluktuerar vilt, och forskare är eniga om att flygutsläppen är en av de största orsakerna till utvecklingen. Men det blir allt vanligare att flyga: föreningen Svenskt flyg rapporterar att närmare 47 miljoner reste med flyg i Sverige under 2017, en sexprocentig ökning från 2016.

Samtidigt som flygtrenden växer höjs också rösterna mot den, inte minst i form av hashtaggen #jagstannarpåmarken som startade i slutet av 2017. Kända artister som Malena Ernman och Stefan Sundström uttrycker att läget är så akut att de nu tackar nej till uppdrag som kräver flygresa. Flygindustrin har länge betraktats med kritiska ögon ur ett miljöperspektiv, men nu är det inte bara bolagen som skambeläggs, utan även resenärerna som mot bättre vetande väljer ett miljöskadligt färdmedel. Som kulturskribenten Kristin Lundell uttrycker det i nyhetsmagasinet Fokus: ”Den som väljer sin egen njutning framför vår gemensamma överlevnad ska inte längre göra det utan att ifrågasättas.”

Ordet flygskam har under 2018 tagit stadig plats i medietexter och det kollektiva medvetandet. Om skattehöjningar inte hjälper eller inte ens genomförs för att avskräcka folk från flyget, måste man i stället rikta sig mot folks sociala kapital, resonerar bland andra Lennart Fernström, chefredaktör på tidningen Syre.

Samtidigt opponerar sig många mot skuldbeläggningen. Till exempel har Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, i en intervju i Svenska Dagbladet sagt att vi borde flyga ännu mer för att gynna flygbolagens långsiktiga användning av biobränslen. En annan politiker, KD:s Sara Skyttedal, har på Twitter skrivit att hon klimatkompenserar genom att flyga några extra gånger för dem som bojkottar flyget, ett uttalande som föga överraskande mött hård kritik.

Flygskam slog igenom som nyord i slutet av 2017. Det återstår att se om uttrycket kommer att påverka vår benägenhet att flyga eller inte. Mycket talar i alla fall för att flygskam kommer bli ett vanligt ord i samhällsdebatten det kommande året, vilket Eskilstuna-Kuriren tar fasta på i en artikel: ”Det spekuleras redan i att flygskam kommer att bli ett av 2018 års nyord när Språkrådet summerat och sagt sitt i december.”

Läs mer

Uppdaterad 16 mars 2018