• Huvudmeny

Karoshi

Karoshi är ett japanskt lånord för en allt vanligare företeelse, död genom överarbete.

Tofu, sudoku, yukigassen och tsunami är exempel på mer eller mindre välkända japanska lånord i svenskan. Mindre känt är kanske ordet för en företeelse som är vanlig i Japan men som förstås förekommer världen över – karoshi, död genom överarbete (eller plötslig vuxendöd som det också har kallats). Ordet är belagt i svensk tidningstext sedan 1989 men har tydligt ökat de senaste två åren.

Inom åtminstone en del yrkeskårer har det länge gett hög status att jobba så mycket att man nästan blir sjuk. Visst finns det, åtminstone i Sverige, också motrörelser där trenden är den motsatta: man ska ha en bra balans mellan arbete och fritid och ägna mycket tid åt familjen. Trendigt eller ej, i Japan stiger antalet dödsfall på grund av överarbete rekordmycket, så pass att man alltså har ett speciellt ord för fenomenet. Främst sägs det drabba anställda inom sjukvården och byggsektorn, branscher där man ofta är underbemannade.

Karoshi kan syfta dels på självmord på grund av stress eller annan psykisk ohälsa som är kopplad till överarbete (då kallas det även karojisatsu), dels på dödsfall på grund av hjärtinfarkt eller hjärnblödning som uppstått för att man har jobbat för mycket.

Karoshistatistiken har ökat ända sedan 1980-talet då det först uppmärksammades, men de exakta siffrorna är okända eftersom myndigheterna förmodligen vill hålla nere sifforna. Japan är ett av de länder i världen där folk tar ut färst semesterdagar, något som regeringen vill ändra på genom att införa fem obligatoriska semesterdagar per år. Det återstår att se om det kan vända de dystra siffrorna för karoshi, och om ordet och fenomenet kommer att bli vanligare även i Sverige och andra länder i takt med att arbetsklimatet blir allt hetsigare.

Uppdaterad 02 november 2017