• Huvudmeny

Maj 2015

Funkis, funktionsvariation och funkofobi

Ordet funkis, som används som kortform för form- och arkitekturinriktningen funktionalism, har på senare tid även kommit att användas av den så kallade funkisrörelsen, som engagerar sig i frågor om funktionsvariationer.

Funkis kan användas på olika sätt. I sin enklaste form kan ordet användas som personbetecknande substantiv, ”Jag är (en) funkis”, eller som adjektiv. Ofta används funkis- som förled i sammansättningar, som i funkisvänlig, funkismello och funkisrörelse.

Funkisrörelsen menar att funktionshinder inte bör användas om personer (som i funktionshindrad) utan i stället om de begränsningar i omgivningen som uppstår till följd av samhällets brist på anpassningar av miljön till människors olika behov. På sidan Funktek.se används detta exempel: ”Om det är någon som har funktionshinder så är det museet, inte besökarna!”

Många vill även undvika benämningen funktionsnedsättning (och person med funktionsnedsättning) eftersom det upplevs som värderande och utpekande. I stället har man inom funkisrörelsen börjat använda ordet funktionsvariationer (eller funktionsskillnader). Tanken är att det ska uppfattas som mer neutralt och betona att alla människor fungerar på olika sätt, inte bättre eller sämre.

Funktionsvariationer refererar alltså egentligen till alla människor. Samtidigt används det normalt för att peka ut en grupp av människor, synonymt med funktionsnedsättningar: ”Det finns fördomar mot personer med funktionsvariationer.” Kritikerna menar att det är en brist att ordet därmed fyller delvis motstridiga syften. Men även att det är olämpligt att använda om en enskild person eftersom variationer kräver något slags jämförelse med andra. Vissa föredrar därför funktionsvariant (person med funktionsvariant), som fyller det praktiska behovet av att vara utpekande utan att vara lika värderande som funktionsnedsättning. Eftersom orden ofta upplevs som för övergripande, är det dock normalt bäst att precisera sig och om möjligt tala om döva, personer med asperger etc.

Ytterligare ett ord sprunget ur funkisrörelsen är funkofobi, som betecknar de fördomar som personer med funktionsvarianter möts av i samhället. Vintern 2014 genomförde föreningen Unga Rörelsehindrade en kampanj där medlemmarna skickade brev till Svenska Akademien och uppmanade att ordet borde tas med i den nya upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Ordet har länge använts i funkiskampen, men nu ville man att det skulle bli officiellt och erkänt. Kampanjen fick genomslag, och efter ett par veckor meddelade Svenska Akademien att ordet funkofobi skulle tas med i ordlistan.

Läs mer

Unga rörelsehindrades webblänk till annan webbplats om funkofobi som nytt ord i SAOL


Uppdaterad 20 november 2017