• Huvudmeny

5 maj 2014

Rasifierad

Rasifierad är inte ett nytt ord i akademiska sammanhang, men på sistone har det börjat sprida sig även till allmänspråket. 

Det finns ingen exakt definition av rasifierad, men ofta används det för att påvisa att rasbegreppet och de föreställningar som följer med det är en social konstruktion, inte en biologisk. En rasifierad person förknippas med en uppsättning egenskaper eller beteenden på grund av sin härkomst. En person som inte är rasifierad betraktas automatiskt som normen.

Alla människor kan naturligtvis sägas vara rasifierade, eftersom alla hudfärger och etniciteter förknippas med olika egenskaper. Ofta används rasifierad dock om någon som diskrimineras eller utsätts för negativ särbehandling på grund av sin hudfärg eller härkomst, eller om någon som avviker från normen i ett vitt majoritetssamhälle. Några textexempel:

  • ”Det största tabut för en rasifierad person inom den antirasistiska kampen är att lyfta problem som finns inom den egna invandrargruppen” (Aftonbladet 19 mars 2014).
  • ”I enlighet med övertygelsen om att det privata är politiskt skriver hon om sina erfarenheter av att leva som rasifierad kvinna i äktenskap med en vit man” (Arbetaren 7 mars 2014).
  • ”Som rasifierad har du inte lika stor tillgång och rätt till samhället som vita personer, du exkluderas och diskrimineras på flera nivåer” (DN 3 mars 2014).

Ordet rasifierad är inte helt problemfritt; det största problemet är kanske att det blivit något av ett modeord i den kulturella och politiska debatten trots att det finns olika definitioner och olika sätt att använda det på. Det är alltså inte säkert att avsändare och mottagare uppfattar det på samma sätt. Det kan det vara bra att vara medveten om.


Uppdaterad 05 maj 2014