• Huvudmeny

december 2009

Timstock

En timstock är ett hjälpmedel för människor som har svårt med tidsuppfattning: vad klockan är, hur lång tid något tar etc. Eller som har lätt för att glömma saker. Ofta handlar det om personer med kognitiva funktionshinder, men användargruppen är bred.

Genom att ställa in timstocken på ett antal minuter när man utför en aktivitet, får man hjälp med att göra en sak i taget. På så sätt ser man enkelt hur lång tid man har kvar av att titta på tv, duscha, äta lunch eller vad det nu handlar om. Det tekniska utförandet kan se olika ut. Det kan vara en handdator eller mobiltelefon med en kalenderfunktion eller bara en alarmfunktion, eller något annat slags apparat med ljud- eller ljussignaler som påminner om tiden.

För många är timstock en fantastisk hjälp. Vissa anser dock att alldeles för få använder den här typen av hjälpmedel, även bland personer med kognitiva funktionshinder. De får inte tillgång till hjälpmedlen eller är helt enkelt inte medvetna om att de finns.

Ordet är inte nytt, det har funnits åtminstone sedan mitten av 1990-talet, men har ökat i användning de kanske två senaste åren. Det bygger förstås på ord som tumstock och måttstock.

Uppdaterad 07 november 2018