• Huvudmeny

maj 2013

Tänktalko

Talko är ett finlandssvenskt ord som betyder ’frivilligt, oavlönat lagarbete’. Det är ett lånord från finskan, där det skrivs talkoo eller talkoot, men det används allmänt i finlandssvenskan.

Ordet sägs komma från baltiska språk som lettiska och litauiska, och det förekommer i flera andra språk som är besläktade med finskan. Ett motsvarande ord på norska är dugnad.

Ett typiskt talko kan vara att de närboende går ihop och röjer upp på tomten åt en sjuk granne, eller att man samlar ihop kompisar för att få hjälp med husrenovering. Som ersättning brukar värden bjuda på något ät- och drickbart. Ett ytterligare exempel är när man har städtalko i bostadsrättsföreningen och hjälps åt med vårstädningen av den gemensamma utegården. Det finns en lång rad liknande ideella, kollektiva hjälpinsatser – som vi saknar ett samlande ord för i svenskan. Där kanske talko kan fylla en lucka i språket.

Hittills har spridningen till standardsvenskan varit begränsad, även om ordet finns upptaget i SAOL och några andra ordböcker. Men kanske är ordet nu på väg mot sitt genombrott. När vi på vår Facebooksida efterlyste svenska ord för engelskans crowdsourcing (som betyder ungefär ’att lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framför allt på nätet’) blev tänktalko ett populärt förslag. Det förekommer nu en del på nätet i just den betydelsen.

I finlandssvenskan kan talko böjas med både n-genus och t-genus: en talko, talkon, flera talkor eller ett talko, talkot, flera talkon. Vi rekommenderar t-genus i första hand eftersom det i dag tycks ha blivit den dominerande formen både i finlandssvenskan och i rikssvenskan.

Uppdaterad 20 mars 2014