• Huvudmeny

juni 2009

Slidkrans

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) har i samråd med barnmorskor och läkare lanserat ordet slidkrans som ersättning för det gamla uttrycket mödomshinna.

Motiveringen till den nya benämningen är att det inte är fråga om någon hinna som spricker. Det gör att efterledet hinna är helt missvisande. Det är i stället fråga om en krans av elastiska hudveck innanför slidans mynning, och den kransen  finns kvar hela livet. Den påverkas inte av det första samlaget utan av vaginal födsel. Därför är också förledet mödom missvisande, eftersom det står för sexuell oerfarenhet.

Ordet mödomshinna har bidragit till den felaktiga föreställningen att man kan se om kvinnor haft samlag eller ej. Slidkrans är alltså ett bättre beskrivande ord, och ett ord som inte väcker felaktiga föreställningar om kvinnors kön. Första gången det användes var 2008. Läs mer om detta på RFSU:slänk till annan webbplats webbplats.

Slidkrans är ett nytt ord som medvetet skapats för att fasa ut ett annat ord och för att förändra vår syn på något. Den sortens nyordslanseringar är sällsynta. Vi får hoppas att slidkrans snabbt får fäste i språkbruket och får önskad effekt.

Uppdaterad 15 april 2014