• Huvudmeny

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

FN:s expertgrupp för ortnamn, UNGEGN, arbetar med namnvård och namnplanering på internationell nivå.

bild från föreläsningssal

Annette Torensjö och Staffan Nyström på UNGEGN-mötet 2014.

Ortnamnsvård på internationell nivå bedrivs främst i FN:s regi, och i dessa sammanhang används begreppet "standardisering av geografiska namn" för att beskriva verksamheten. Målet är ett klart och enhetligt internationellt namnskick. En viktig delfråga utgör behandlingen av minoritetsspråkens ortnamn, vilket på nordiskt initiativ och med samiskan som exempel tagits upp i en särskild FN-resolution.

Sverige representeras i nuläget av avdelningschef Annette Torensjö och namnvårdskonsulent Leila Mattfolk från Namnarkivet i Uppsala vid Institutet för språk och folkminnen och Ebba Berling Åselius från Lantmäteriet.

Arbetsgruppen Working Group on Geographical Names as Cultural Heritagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom UNGENG leds av Annette Torensjö.

Uppdaterad 17 januari 2020