• Huvudmeny

Samverkan inom namnvård och namnforskning

Institutet deltar i såväl nationellt som internationellt samarbete kring frågor som rör namn, namnvård och namnforskning genom organisationerna NORNA, ICOS och UNGEGN samt samverkansorganet Namnvårdsgruppen.

Uppdaterad 17 januari 2020