• Huvudmeny

Djurnamn i Sverige

Sällskapsdjur är idag i Sverige att betrakta som familjemedlemmar. Hundar och katter har flyttat in i våra hem, och vi namnger dem ofta så som vi namnger våra barn.

I en del av projektet Djurnamn i Sverige studeras varifrån de nutida namnen hämtas, vilka namn som är vanligast och vad namnen kan säga om vår syn på djur. Fenomenet att omoderna personnamn används till sällskapsdjur innan de återkommer som namn på barn undersöks också. Ur ett historiskt perspektiv studeras även hur djurnamnsskicket har förändrats och utvecklats under de senaste tvåhundra åren i Sverige.

Katterna Pelle och Maja.

Katterna Pelle och Maja.

Katharina Leibring har hållit ett flertal föredrag om djurnamn i såväl vetenskapliga som populära sammanhang. Projektet har väckt medial uppmärksamhet och presenterats i olika radiokanaler. Flera vetenskapliga uppsatser har tryckts i svenska och utländska publikationer. I samarbete med Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet har två kulturhistoriska, tvärvetenskapliga symposier anordnats: om geten i Sverige 2015 och om nötkreatur i Sverige 2018. Skrifter från båda symposierna har publicerats av Isof. Till Katharina Leibrings publikationslista

Uppdaterad 23 april 2021

Kontakt

Projektet drivs av Katharina Leibring.

E-post: Katharina Leibring

Läs mer

Språktidningen: Molly är mesta hundenlänk till annan webbplats

Sveriges radio: Ett hundliv i förändringlänk till annan webbplats

Upsala nya tidning: Liknande namn på människa och djurlänk till annan webbplats

Publikationer

2020: Julbonden och Elvis. Namn på tjurar och oxar förr och nu. I: Nötkreatur i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Redigerade av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg. Uppsala: Isof. S. 101–122.

2017: Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015. Red. av Katharina Leibring & Ingvar Svanberg. Uppsala: Isof. 153 s.

2020: Nötkreatur i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Redigerade av Katharina Leibring & Ingvar Svanberg. Uppsala: Isof. 177 s.