• Huvudmeny

Nya svenskars namn

Vad händer med en persons namn när man kommer till ett nytt land? Hur känns det när folk har svårt att uttala ditt namn?

På Institutet för språk och folkminnen har vi ett projekt som handlar om namn och flerspråkighet. Vi behöver folks berättelser och tankar om sina personnamn när man kommer till ett nytt land för att öka våra kunskaper om namn i det mångkulturella Sverige. Mer information om vår verksamhet hittar du på sidan Om oss.

Vi är tacksamma om du vill svara på frågorna!

---------------Om dig---------------
Några inledande frågor om dig som besvarar enkäten.

---------------Förnamn---------------
Frågor om ditt förnamn, vad det betyder och hur det används i Sverige.


---------------Barns namn---------------
Frågor om barns namn.
Vad heter ditt barn/dina barn? Du som inte har barn – vilka namn vill du ge dina barn i framtiden? Vad är viktigt med namnet? Är det viktigt att det är vackert? Är betydelsen viktig? Är namnet religiöst? Har det funnits i din släkt? Fungerar namnet internationellt?


---------------Efternamn---------------
I Sverige har varje person ett eller flera förnamn och ett efternamn. När man gifter sig kan man välja om man vill behålla sitt efternamn eller om man vill byta namn. Exempel: Olle Edberg gifter sig med Anna Svensson. 1) De kan behålla sina efternamn (Olle Edberg och Anna Svensson). 2) Anna eller Olle byter efternamn (Anna och Olle Edberg eller Anna och Olle Svensson) Har föräldrarna samma efternamn får barnet automatiskt samma efternamn som föräldrarna. Har föräldrarna olika efternamn väljer man om barnet får mammas eller pappas efternamn.
Uppdaterad 16 oktober 2019