• Huvudmeny

Projekt

Vid sidan av våra långsiktiga projekt, som Sveriges ortnamn och Sveriges medeltida personnamn, utför vi också mer kortsiktiga forskningsinsatser. Här presenteras våra aktuella projekt.

Det mångkulturella Sveriges onomastikon

Projektet handlar om namnens roll hos flerspråkiga individer.  Det handlar även om hur relationen mellan ord och namn ser ut.

Läs mer

Djurnamn i Sverige

I projektet studeras varifrån de nutida djurnamnen hämtas, vilka som är vanligast och vad namnen säger om vår syn på djur.

Läs mer

Namnfraser i äldre tid

Den fornsvenska och äldre nysvenska namnfrasens semantik, syntax och morfologi.

Läs mer

Ortnamnen och den nya arkeologin

Det numera avslutade projektet tittar närmare på de äldsta bebyggelsenamnstypernas uppkomst, ålder och innebörd.

Läs mer

Ägonamn i UNESCOs världsarvsområde Södra Ölands odlingslandskap

Projektets syfte är dels att dokumentera bruket av ägonamn inom världsarvsområdet, dels att studera vad som har hänt med namnbruket under de senaste 50 åren.

Läs mer

Uppdaterad 31 januari 2017