• Huvudmeny

Personnamnsvård

Isofs myndighetsuppgifter inom personnamnsvården består främst i att vi skriver remissyttranden och ger råd till Skatteverket som har hand om godkännande och registrering av förnamn och efternamn.

Ny lag om personnamn

Vilka personnamn som får bäras och vilka möjligheter det finns att byta namn regleras i namnlagen från 1982. Från 1 juli 2017 har vi en ny lag om personnamn och Skatteverket är den myndighet som hanterar personnamnsfrågor.

Några viktiga nyheter i den nya lagen om personnamn är att dubbla efternamn åter blir tillåtna, att de efternamn i Sverige som har fler än 2 000 bärare blir fria att tas av vem som helst och att inga nya mellannamn får tas. Ett mellannamn är ett efternamnsliknande namn som bärs mellan förnamnen och efternamnet.

Namnlängdskommittén

Institutet är också representerat i Namnlängdskommittén, som förvaltar almanackans namnlängd.

Uppdaterad 18 november 2019