• Huvudmeny

Nordiskt runnamnslexikon

Nordiskt runnamnslexikon är en förteckning över egennamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

Lexikonet förtecknar alla egennamn som förekommer i runinskrifter från vikingatiden, både i och utanför Norden. Lexikonet omfattar ca 1 500 namn på personer, över hundra
ortnamn och därutöver namn på gestalter från nordisk mytologi och kristendom. Personnamnens ursprung och betydelse förklaras liksom vad olika enskilda namnleder betyder.

Projektet Nordiskt runnamnslexikon pågick vid Namnarkivet i Uppsala under åren 1999–2001. Författare är Lena Peterson.

Det går även att beställa Nordiskt runnamnslexikon som bok.

Uppdaterad 06 augusti 2019

Läs som pdf

Nordiskt runnamnslexikonPDF (pdf, 1.7 MB)

bokomslag nordiskt runnamnslexikon

Kontakt

Skicka gärna synpunkter till 
Lena.Peterson@nordiska.uu.se.