#loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

8 december

Virginia

Virginia är ett latinskt namn bildat till släktnamnet Virginius (< Verginius) med oviss härledning. Möjligen sammanhänger detta namn med latinets virgo ’jungfru’.

I den rikssvenska almanackan 8 december.

I gamla almanackor stod det Marie avlelse på detta datum, och när namnkommittén 1901 utmönstrade ett antal Maria-dagar, fick Virginia vara en lämplig ersättning på denna dag. 

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1559
Starkaste tidsperiod: 1900-19

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 14 augusti 2019

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö