• Huvudmeny

14 augusti

Uno

Uno är en latiniserad form av det nordiska Une (runsvenskt uni), en bildning till det fornvästnordiska verbetuna ’trivas, vara till freds’. Uno kan också uppfattas som en form av det latinska räkneordet unus ’en’.

I den rikssvenska almanackan 14 augusti och i den finlandssvenska 25 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1586
Starkaste tidsperiod: 1920-39

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 05 augusti 2020

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö