• Huvudmeny

11 april

Ulf

Ulf är ett nordiskt mansnamn, identiskt med fornvästnordiskt ulfr, fornsvenskt ulver ’ulv, varg’. Namnet förekommer även som binamn i runinskrifterna.

Ulf är ett av de vanligaste namnen i det runnordiska materialet och namnet är också frekvent i det tidigmedeltida Sverige.

I den rikssvenska almanackan 11 april och i den finlandssvenska 5 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten ulfr
Starkaste tidsperiod: 1950-69

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö