• Huvudmeny

9 mars

Torleif

Torleif är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor- 'dunder, åska' och en efterled motsvarande fornsvenskt lef, fornvästnordiskt leifr ’arvinge, efterkommande’ (av urnordiskt *‑laibaR, ursprungligen ’något efterlämnat’).

Namnet var i äldre tid vanligt i Västnorden och har i Sverige traderats i den västliga formen; motsvarande fornsvenska form är Thorlef.

I den rikssvenska almanackan 9 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten þorlaifR
Starkaste tidsperiod: 1940-59

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 15 februari 2021

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö