• Huvudmeny

4 november

Sverker

Sverker är ett nordiskt namn, möjligen återgående på en sidoform till fornsvenskt *Svartger, sammansatt av svart och *ger, motsvarande fornvästnordiskt geirr ’spjut’. Sidoformen bör ha varit ‑gir och verkat omljudande på a:et i förleden. Efter t har g ombildats till k och givit formen fornsvenskt Sværker.

Under 1000- och 1200-talen var Sverker känt genom den Sverkerska ätten, vars stamfader Sverker d.ä. mördades 1156, när han var på väg till julottan.

I den rikssvenska almanackan 4 november och i den finlandssvenska 15 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten suerkiR
Starkaste tidsperiod: 1940-49

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 14 augusti 2019

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö