• Huvudmeny

26 december

Stefan (Stephan)

Stefan är en form av latinets Stephanus, som kan härledas till grekiskans Stéfanos ’den krönte, den bekransade’.

Stefanos var den första martyren. Han kom i legenderna att hamna i de medeltida kyrkospelen som framställde Jesu födelse.

I en medeltida legend är han stalldräng hos Herodes och vattnar dennes hästar, när han får se stjärnan speglas i vattnet. Legenden om Staffan  stalledräng ligger till grund för den visa som brukar sjungas på annandagens morgon.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 26 december, till minne av martyren Stefanus.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet Stephanus
Starkaste tidsperiod: 1960-79

Källa: Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, Eva Brylla

Uppdaterad 23 december 2020

Namn i almanackan a - ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö